Treatments: Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo

Sergio Rodríguez Menéndez
Terapeuta Ocupacional